ΡΙΚ - Τρίτο Πρόγραμμα
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Τρίτο Πρόγραμμα