Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος