Радио Елит 91.6 FM Племетина, Косово
Радио Елит 91.6 FM Племетина, Косово и Метохија