BBC Radio Norfolk
BBC Radio Norfolk Frequencies: 95.1 MHz (East Norfolk), 95.6 MHz (North Norfolk), 104.4 MHz (West Norfolk); 855 kHz AM (East Norfolk); 873 kHz AM (West Norfolk)