Ràdio Pròxima FM - Andorra
Ràdio Pròxima FM - Freqüències: Andorra 94.6 i 95.0 FM, Cerdanya 89.1 FM, Pirineus Canal 55 TDT, Lleida Canal 50 TDT