Radio 7 Nord - Shkodra 97.5 FM

Zgjidh një stacion: Radio 7 (Tirana)Radio 7 (Shkodra)   Radio 7 (Kosova)

Radio 7 - Shqipëria - Zëri Pozitiv i Qytetit - Vlora 97.5 FM