Ռադիո Ֆամա - Երևան Հայաստան
Ռադիո Ֆամա - Մանկավարժական համալսարանի ռադիոն, Երևան, Հայաստան