ΡΙΚ Classic - Κύπρος
ΡΙΚ Classic - Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Τέταρτο Πρόγραμμα - Συχνότητες: Τρόοδος 88.2 MHz; Βαβατσινιά 90.2 MHz; Λεμεσός 90.5 MHz; Πάφος 90.2 MHz; Παραλίμνι-Φάνος 100.9 MHz