Άρωμα FM 88.2 - Πάτρα
Άρωμα FM - Άρωμα 88.2 Πάτρα - 98.5 Τρίπολη - Πραγματική μουσική