Καραμέλα 92,4 FM - Θεσσαλονίκη
Καραμέλα 92,4 FM - Θεσσαλονίκη