Ρα.Στα.Παν.Κ. 96,7 Ηράκλειο
Ρα.Στα.Παν.Κ. 96,7 Ηράκλειο - Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κρήτης