Radio KFOR - Kosovo
Radio KFOR - Frekuencat: anembanë Kosovës: 90.2 FM; Prishtinë: 98.2 FM; Mitrovicë 104.2 FM; Leposaviq 100.8 FM; Prizren, Pejë, Gjakovë 93.4 FM; Gjilan 104.3 FM; Kaçanik 97.0 FM