Radio Maria - Kosovë

RM në botë:

Radio Maria - Kosovë - Frekuencat: Prishtinë 107.4 FM; Prizreni 105.2 FM (shpejt)