МРТ Радио Скопје
МРТ Радио Скопје - Македонска Радио-телевизија - УКБ фреквенции: Скопје 98.9 MHz, Битола 92.3 MHz, Богомила 95.0 MHz, Валандово 94.3 & 95.3 MHz, Велес 97.3 MHz, Витолиште 93.7 MHz, Гевгелија 99.2 MHz, Герман 89.4 MHz, Глобочица 95.3 MHz, Гостивар 103.0 MHz, Групчин 106.1 MHz, Дебар 87.7 & 95.3 MHz, Дебарца 93.3 MHz, Делчево 95.1 MHz, Душегубица 93.3 MHz, Жировница 97.0 MHz, Кавадарци 89.8 MHz, Кичево 88.8 & 90.0 MHz, Кратово 94.8 & 96.2 MHz, Крива Паланка 99.9 MHz, Крушево 93.7 MHz, Куманово 100.4 MHz, Мак. Брод 101.7 MHz, Мак. Каменица 91.5 MHz, Маврово 104.0 MHz, Матка 95.1 MHz, Мраморец 88.6 MHz, Нов Дојран 104.5 MHz, Охрид 95.3 MHz, Пехчево 89.2 MHz, Попчево 89.1 MHz, Прилеп 98.1 MHz, Радовиш 87.6 MHz, Ресен 107.4 MHz, Седларево 90.7 MHz, Сопотница 88.4 MHz, Србиново 91.5 MHz, Струга 93.3 MHz, Струмица 91.5 MHz, Тажево 90.5 MHz, Тепавци 94.9 MHz, Тетово 88.8 MHz, Удово 88.6 MHz, Штип 88.3 & 93.3 MHz