Radio Łódź - Polska
Radio Łódź - Częstotliwości: Łódź 99.2 MHz UKF i 178.352 MHz DAB+; Sieradz 96.7 MHz UKF; Wieruszów 104.0 MHz UKF; Wieluń 101.5 MHz UKF