Rádio Anténa Rock - Slovensko
Rádio Anténa Rock - Slovensko - FM vysielače: BA 100.3; NR 88.8; BB 97.6; MT 98.7; RK 98.8; CA 98.1; RS 102.4; PP 107.3; PO 105.2; KE 94.8; ZA 98.7; LC 89.1